Hoofdafbeelding
 

Waar heb ik een BIM voor nodig?

Architect, bouwkundig adviesbureau, (onder)aannemer(s), toeleveranciers. Bij ieder bouwproject zijn veel partijen betrokken. Een goede onderlinge afstemming is een must voor een succesvol eindresultaat. Een BIM-model is daarvoor een belangrijk hulpmiddel.

Wat is BIM?

BIM staat voor Bouw Informatie Model. Een BIM-model is een virtuele weergave van een te bouwen gebouw. In een BIM-model staat alle informatie die nodig is om een gebouw te kunnen bouwen. Van vloer tot wand, kozijn, deur en plafond: elk onderdeel komt aan bod. In het BIM-model is ieder onderdeel voorzien van relevante informatie. Welk type wand wordt er bijvoorbeeld toegepast en wat is het oppervlak? En hoe groot zijn de kozijnen en aan welke eisen moet het voldoen? Doordat al deze informatie op een centrale plek beschikbaar is, zijn alle betrokken partijen op de hoogte.

Hoe werkt BIM?

Iedere partij die betrokken is bij een bouwproject kan met BIM-werken. In het BIM-model wisselen architect, adviseurs, aannemer, installateur, toeleveranciers en andere betrokken partijen onderling informatie uit. Iedere partij maakt zijn eigen model. Via IFC, een bestandsformaat voor het uitwisselen en delen van BIM-informatie, worden de modellen geëxporteerd en samengevoegd in één online omgeving. De opdrachtgever kan op elk gewenst moment meekijken via BIM 360.

Wat kun je met een BIM-model?

In een BIM-model kun je in feite in 3D door een gebouw wandelen. Ziet het gebouw eruit zoals het eruit moet zien en past alles? Ook kunnen in een BIM-model, met hulp van Solibri-software, clashes tussen aspectmodellen van projectpartners in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd en opgelost. Aan het eind van het modelleertraject staat in het BIM-model alle informatie die nodig is om het gebouw te kunnen bouwen.

Ook na oplevering van een gebouw komt een BIM-model van pas. Zo kan een gebouweigenaar het BIM-model gebruiken voor beheer en onderhoud. Neem als voorbeeld een woningcorporatie met een flink aantal woningen en appartementen. Doet een bewoner een melding van een barst in de ruit in de woonkamer? In het BIM-model dat is gemaakt voor de bouw, kan de woningcorporatie heel eenvoudig het formaat van de ruit en relevante specificaties terugvinden. Zo is er geen inspectie op locatie meer nodig en kan de ruit snel en eenvoudig worden vervangen.

Meer weten over BIM?

Lees meer.