Hoofdafbeelding
 

Scan2BIM

Voor grootschalige verbouwingen, aanpassingen en renovaties is het van essentieel belang op basis van de juiste gegevens van de huidige situatie, zoals correcte afmetingen, te werk te gaan. Toch geldt voor veel, met name oude gebouwen, dat ze beperkt gedocumenteerd zijn en er een onduidelijk beeld is van hoe gebouwen in elkaar steken. Door bestaand vastgoed volledig en nauwkeurig in kaart te brengen in BIM, brengt bouwkundig adviesbureau Van den Berg Bouwkundigen duidelijkheid. Resultaat: het meest nauwkeurige inzicht in gebouwen en daarmee het beste vertrekpunt voor eventuele aanpassingen.

Laserscan, point clouds en digitaal inmeten

Tekeningen van bestaand vastgoed komen vaak niet meer overeen met de werkelijkheid, missen belangrijke gegevens of zijn in veel gevallen niet voorhanden. Om toch aanpassingen te doen op basis van accurate data, wordt het vastgoed digitaal en driedimensionaal ingemeten door middel van laserscanning. Met deze methode worden er in korte tijd zeer veel meetpunten verzameld op enkele millimeters nauwkeurig. Deze meetpunten vormen gezamenlijk een point cloud: een nauwkeurige en betrouwbare onderlegger voor het uiteindelijke BIM-model.

Bestaande situatie in BIM

De point cloud wordt door ons ingelezen en verwerkt tot een gedetailleerd BIM-model. Dit model vormt een zeer nauwkeurige nulmeting van de huidige situatie, die een-op-een correspondeert met de werkelijkheid. Aan de hand hiervan kunnen er goed gefundeerde beslissingen worden genomen voor verbouwingen en renovaties. Indien gewenst, worden deze aanpassingen of aanvullingen door ons gemodelleerd in een tweede BIM-model, waarna we alle beschikbare informatie inladen in één compleet model.