Hoofdafbeelding
 

Dit zijn wij

De veiligheid en geborgenheid van de gebouwen waarin we wonen en werken, zijn we als vanzelfsprekend gaan beschouwen. Van den Berg Bouwkundigen kent hierin zijn verantwoordelijkheid. Een waarborg voor de veiligheid, duurzaamheid en gezondheid van gebouwen waaraan wij hebben gewerkt.

Goede samenwerking in de keten is de weg naar succesvol bouwen. Onze bouwkundigen zijn daarbij, met inbreng van hun kennis en kunde, de verbindende factor. Op basis van onze klantgerichte aanpak en kennis van de technische aspecten van het bouwproces, zetten wij ons in voor de efficiënte bouw van duurzame en veilige gebouwen. Met deskundig advies ontwikkelen wij betrouwbare data voor efficiënt bouwen, zijn wij de verbindende factor tussen alle projectbetrokkenen en bevorderen wij de ketensamenwerking. Dat doen we met maximale aandacht voor mens en milieu. Met onze verkennende houding hebben wij een duidelijke visie op actuele bouwtechnische vraagstukken. Dit zetten wij in voor gerenommeerde architecten uit binnen- en buitenland, toonaangevende ‘ontwikkelende’ bouwers en projectontwikkelaars. Samen realiseren wij veilige, duurzame en gezonde gebouwen. Zo heeft Van den Berg Bouwkundigen hart voor de bouw.