Hoofdafbeelding
 

Waar moet een BIM aan voldoen?

BIM-modellen zijn er in verschillende soorten en maten. De wensen van de opdrachtgever zijn leidend bij de vraag waar een BIM-model aan moet voldoen. Graag leggen we uit wat de voordelen zijn van BIM en welke varianten er zijn.

Welke mogelijkheden biedt een BIM-model?

Bij elk bouwproject zijn veel partijen betrokken. Een goede onderlinge afstemming is de sleutel voor een succesvol eindresultaat. Een BIM-model is daarvoor een goede basis. BIM staat voor Bouw Informatie Model. Een BIM-model biedt een virtuele weergave van een gebouw met alle informatie die nodig is om een gebouw te kunnen bouwen. In het BIM-model wisselen architect, adviseurs, aannemer, installateur, toeleveranciers en andere betrokken partijen onderling informatie uit en implementeren projectpartners aspectmodellen. Alle informatie staat dus op één centrale plek en is voor iedereen op elk moment te vinden.

Welke verschillende BIM-modellen zijn er?

BIM kent verschillende gradaties. In hoofdlijnen zijn er twee standaarden:

1. BIM Basis ILS wordt op dit moment veel gebruikt bij bouwprojecten. Deze standaard is door marktpartijen gezamenlijk geïnitieerd. BIM Basis ILS geeft houvast om gestructureerd en eenduidig informatie uit te wisselen. BIM Basis ILS bevat alle informatie die een BIM-model minimaal moet bevatten om een gebouw te bouwen. Bij Van den Berg Bouwkundigen gebruiken we BIM Basis ILS als minimale standaard waar onze BIM-modellen aan moeten voldoen.

2. ILS Ontwerp & Engineering is de meer uitgebreide variant. Dit model bevat, in vergelijking met BIM Basis ILS, meer informatie. Een voorbeeld: stel dat er in een woning kozijnen zijn voorzien. In zowel de BIM Basis ILS als de ILS Ontwerp & Engineering wordt deze informatie opgenomen. Worden er extra prestatie-eisen gesteld aan een kozijn, bijvoorbeeld over inbraakwerendheid? In ILS Ontwerp & Engineering kan deze extra informatie worden opgenomen.

BIM Basis ILS en ILS Ontwerp & Engineering zijn de meest voorkomende standaarden in de markt. Daarnaast gebruiken sommige aannemers ook eigen standaarden. Ook daar kunnen we bij Van den Berg Bouwkundigen desgewenst invulling aan geven.

Welke andere aspecten kunnen worden meegenomen in een BIM-model?

Naast het gebouw zelf, kan in een BIM-model ook informatie over de directe omgeving worden opgenomen. Omgevingsfactoren kunnen namelijk grote invloed hebben op een bouwwerk. Denk aan hoogteverschillen in het terrein of een ondergrondse metrolijn waar bij het modelleren rekening mee moet worden gehouden.

BIM-management

Tussen de ontwerp- en uitvoeringsfase kan veel ruis ontstaan. De aspectmodellen van de ene projectpartner kunnen clashen met die van de andere partij. Daarom is goede coördinatie essentieel. Van den Berg Bouwkundigen kan de rol van BIM-coördinator vervullen. Als BIM-coördinator zijn we de verbindende factor tussen ontwerp en uitvoering. We zorgen er met BIM-management voor dat alle afzonderlijke modellen van projectpartners goed op elkaar zijn afgestemd en voldoen aan de specificaties. Zo ligt er uiteindelijk één correct BIM-model, zonder clashes.

Meer weten over BIM?

Lees meer.