Hoofdafbeelding
 

Welke bouwkundige aspecten worden opgenomen in een BIM?

Een BIM-model is een belangrijk instrument bij bouwprojecten in woningbouw en utiliteitsbouw. Alle informatie die van belang is om een gebouw te bouwen, wordt in een BIM-model opgenomen.

Wat is BIM?

BIM is een afkorting van Bouw Informatie Model. In een 3D BIM-model wordt het ontwerp van de architect bouwkundig uitvoerbaar gemaakt. In het BIM-model implementeren alle partijen die betrokken zijn bij een bouwproject hun (aspect)modellen en wisselen onderling informatie uit.

Wat staat er in een BIM-model?

Een 3D BIM-model is een virtuele weergave van een bouwwerk, waarbij geometrie en informatie aan elkaar gekoppeld worden. Alle informatie die nodig is om een nieuwbouwplan te bouwen, staat in een 3D BIM-model. Denk aan:

  • Oppervlaktes van vloeren en wanden
  • De inhoud van ruimtes
  • Toegepaste materialen en technische eigenschappen

Welke verschillende BIM-modellen zijn er?

BIM kent verschillende gradaties. In hoofdlijnen zijn er twee standaarden. De vraag hoe gedetailleerd een BIM-model is, hangt onder meer af van de standaard waar voor wordt gekozen. BIM Basis ILS wordt momenteel het meest gebruikt. BIM Basis ILS bevat alle informatie die een BIM-model minimaal moet bevatten om een gebouw te bouwen en is een houvast om informatie gestructureerd en eenduidig uit te wisselen. ILS Ontwerp & Engineering is de meer uitgebreide variant met meer informatie. Daarnaast gebruiken sommige aannemers ook eigen standaarden. Ook daar kunnen de modelleurs van Van den Berg Bouwkundigen desgewenst mee werken.

Wat speelt nog meer een rol bij een BIM-model?

De directe omgeving kan grote invloed hebben op een bouwwerk. Heeft het terrein hoogteverschillen? Of is er ondergrondse infrastructuur waar rekening mee moet worden gehouden, zoals metrotunnels? In een BIM-model kan ook dat soort informatie over de directe omgeving worden opgenomen zodat dat voor alle projectpartners inzichtelijk is.

Meer weten over BIM?

Lees meer.