Hoofdafbeelding
 

Wat zijn benodigde normeringen voor mijn project?

Veiligheid, gezondheid, energieprestaties. Zomaar een aantal factoren die een rol spelen bij de nieuwbouw, renovatie of uitbreiding van een woning of gebouw. Om dat te waarborgen, moet er rekening worden gehouden met verschillende regels en voorschriften.

Het Bouwbesluit is de basis voor elk bouwproject

Elk gebouw moet voldoen aan de eisen die in het Bouwbesluit staan. Wat is het Bouwbesluit? Het Bouwbesluit is een document met alle bouwtechnische voorschriften voor bouwwerken. De voorschriften uit het bouwbesluit zijn de minimumeisen waar een gebouw aan moet voldoen om een omgevingsvergunning te kunnen krijgen en gaan onder meer over de:

  • Veiligheid van het bouwwerk
  • Gezondheid van de gebruiker van het gebouw
  • Bruikbaarheid
  • Energiezuinigheid

Afhankelijk van het type gebouw, zijn vanuit het Bouwbesluit bepaalde NEN-normen van toepassing. Als gespecialiseerd bouwkundig adviesbureau zoeken wij voor ieder project uit welke specifieke NEN-normen van toepassing zijn.

Voldoet een woning aan BENG-eisen?

Naast het Bouwbesluit, zijn er meer eisen van toepassing. Zo moeten vanaf 1 januari 2021 de vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). De bepaling van de energieprestatie van gebouwen is vastgesteld in NTA 8800, de rekenmethode voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen.

Wij hebben gediplomeerde EP-W/D adviseurs in huis. Dat betekent dat we energieprestaties van woningen kunnen berekenen. Op basis van de berekeningen kunnen we beoordelen of nieuwbouwwoningen voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).

Andere relevante factoren

Ook andere factoren zijn bepalend voor de vraag welke normeringen van toepassing zijn, zoals de omgeving. Als een gebouw bijvoorbeeld naast een snelweg of spoorlijn wordt gebouwd, moet worden bepaald welke maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de eisen ten aanzien van geluidsbelasting. Het Bouwbesluit stelt hier ook specifieke eisen aan.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Van den Berg Bouwkundigen ontwikkelt 3D BIM-modellen voor de woningbouw en utiliteitsbouw. Wij zijn op de hoogte van de meest actuele bouwregelgeving en investeren veel tijd en energie in het vergroten van bouwkennis. Zo volgen onze specialisten regelmatig cursussen om bijgepraat te worden over de nieuwste ontwikkelingen ten aanzien van wetgeving en normen. Wij werken veelal in opdracht van aannemers, architecten en vastgoedeigenaren en ontwikkelaars. Heeft u interesse in onze diensten voor uw bouwkundig project? Neem contact met ons op.