Technisch Ontwerp

Het Technisch Ontwerp (TO) is een belangrijk onderdeel van een bouwplan. In deze fase maken we het Definitief Ontwerp van een nieuwbouwplan technisch uitvoerbaar. Van den Berg Bouwkundigen is gespecialiseerd in het uitwerken van een Technisch Ontwerp voor aannemers, architecten en vastgoedeigenaren.

Meer weten?

Neem contact op
Project afbeelding

HANDS-ON

Wij zorgen voor een TO dat helder is opgezet

#hartvoordebouw

Project afbeelding

Van Definitief Ontwerp naar Technisch Ontwerp

Op basis van het Definitief Ontwerp werken we het Technisch Ontwerp uit. In het Technisch Ontwerp wordt alles vastgelegd wat nodig is om het gebouw te maken, variërend van de constructie-opbouw tot de toe te passen (bouw)materialen. In het Technisch Ontwerp houden we rekening met eisen ten aanzien van energieprestaties, geluid, brandveiligheid en andere bouwfysische aspecten. We maken BENG-berekeningen en zorgen ervoor dat het Technisch Ontwerp voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit en andere relevante wet- en regelgeving.

Project afbeelding

Een technisch uitvoerbaar bouwkundig model

Goede communicatie is de basis voor een succesvol project. Daarom gaan we eerst met de opdrachtgever aan tafel voordat we beginnen met het Technisch Ontwerp. Kloppen de uitgangspunten die in het Definitief Ontwerp zijn vastgelegd? Zijn er nieuwe inzichten waar we rekening mee moeten houden? Ook tijdens de uitvoering overleggen we wekelijks om de voortgang te bespreken en technische vragen door te nemen.

Wij werken het Technisch Ontwerp uit in een 3D BIM-model. Het 3D-model is de basis voor het TO-model en de bijbehorende TO-tekeningen die we in 2D opleveren als het bouwkundig model klaar is. Als bouwkundig adviesbureau creëren we meerwaarde door in het Technisch Ontwerp met een schuin oog vooruit te kijken naar de uitvoering. We houden bijvoorbeeld alvast rekening met benodigde stelruimtes. Dat draagt bij aan een soepele uitvoering op de bouwplaats.

Project afbeelding

Van Technisch Ontwerp naar Uitvoeringsgereed Ontwerp

Het Technisch Ontwerp is de basis voor het Uitvoeringsgereed Ontwerp. Van den Berg Bouwkundigen kan ook het Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO), evenals een Definitief Ontwerp (DO) of een Verkoop Tekening (VK) maken.

Andere bouwkundige modellen

Team Bouwkundigen

Interesse in een Technisch Ontwerp?

Neem contact met ons op

Na verzending ontvang je automatisch een bevestiging. Door een bericht te verzenden ga je akkoord met ons privacybeleid.