Hoofdafbeelding
 

Hoe draag ik zorg voor een ontwerp dat technisch klopt?

Een kwalitatief hoogwaardig bouwkundig model is de basis voor een succesvol bouwproject. Een bouwkundig adviesbureau kan dat voor u maken. Als bouwkundig adviesbureau gaan wij voor duurzame, gezonde en veilige gebouwen. Om dat te realiseren, doorlopen we een aantal stappen:

Stap 1: overleg over de uitgangspunten

Een bouwkundig adviesbureau maakt een (voorlopig) ontwerp van de architect technisch uitvoerbaar. Voordat we gaan modelleren, gaan we graag eerst met de aannemer in overleg. We lopen het gebouw tot in de kleinste details door. Hoe gaan we het bouwen? Welke materialen gebruiken we? Welke stelruimtes zijn van toepassing? Hoe sluiten binnendeuren aan op binnenwanden? Als dat allemaal is besproken, gaan we door naar de volgende stap.

Stap 2: het bouwwerk virtueel bouwen in een BIM-model

Op basis van de uitgangspunten die bij stap 1 zijn vastgesteld, bouwen we een 3D BIM-model. BIM staat voor Bouw Informatie Model. Een BIM-model is een virtuele weergave van het te bouwen gebouw. In een BIM-model staat alle informatie die nodig is om een gebouw te kunnen bouwen. Van vloer tot wand, deur en plafond: elk onderdeel komt aan bod. In het BIM-model wisselen architect, adviseurs, aannemer, installateur, toeleveranciers en andere betrokken partijen onderling informatie uit.

Stap 3: Opleveren (werk)tekeningen

Elk bouwproject kent verschillende fases. Een bouwkundig adviesbureau kan een ontwerp van de architect uitwerken naar een Definitief Ontwerp (DO), Technisch Ontwerp (TO) en uiteindelijk Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO). Al naar gelang de bouwkundige fase die we hebben uitgewerkt, leveren we DO-tekeningen, TO-tekeningen en/of verkooptekeningen op. Aan het eind van de UO-fase, als het BIM-model definitief is goedgekeurd en vastgesteld, kunnen we op basis hiervan een complete set werktekeningen opleveren. Deze werktekeningen bevatten alle informatie die de aannemer op de bouwplaats nodig heeft om de woning of het gebouw te bouwen.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Van den Berg Bouwkundigen ontwikkelt 3D BIM-modellen voor de woningbouw en utiliteitsbouw. Wij werken veelal in opdracht van aannemers, architecten en vastgoedeigenaren en ontwikkelaars. Heeft u interesse in onze diensten voor uw bouwkundig project? Neem contact met ons op.