Hoofdafbeelding
 

Onze BREEAM expert: zet hem in!

13-08-2019

Enige tijd geleden heeft Jordy Graafland de Experttraining BREEAM-NL met goed gevolg afgelegd en wordt dus door de DGBC erkend als BREEAM-NL Expert Nieuwbouw en Renovatie. BREEAM-NL is hét instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen.

Waarom BREEAM?

BREEAM-NL maakt duurzaamheidsscore van uw project inzichtelijk Door certificering met BREEAM-NL krijgt u inzicht in de werkelijke prestatie van uw project op duurzaamheid. Hiermee kunt u aan de markt tonen wat uw prestatie is. Doordat BREEAM een internationaal erkend keurmerk is, wordt uw prestatie erkend en door de markt op waarde beoordeeld.

BREEAM-NL beoordeelt duurzaamheid in de volle breedte Duurzaamheid draait niet alleen om energie besparen. Net zo min als het draait om gezondheid. BREEAM-NL beoordeelt gebouwen op negen verschillende duurzaamheidscategorieën.

BREEAM-NL project heeft aantoonbaar meer waarde

Certificeren met BREEAM-NL betekent dat u aantoonbaar kunt maken dat uw project daadwerkelijk een duurzaam project is. Duurzame projecten zijn in trek bij huurders en gebruikers. Partijen zijn bereid meer te betalen om van het project gebruik te mogen maken. Duurzaamheid heeft een waarde die wordt erkend.

BREEAM-NL certificaat biedt subsidiekansen

Wist u dat het investeren in een duurzaam en gezond bedrijfspand ook mogelijkheden voor subsidie biedt? Als gebouweigenaar kunt u met een BREEAM-NL certificaat een aanzienlijk fiscaal voordeel behalen over de investering. Het voordeel is afhankelijk van het BREEAM-NL niveau waarop het gebouw wordt gecertificeerd en het jaar waarin u de aanvraag indient.

BREEAM-NL certificaat combineren met subsidies

Met het oog op de Europese Energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020 investeert de Nederlandse overheid fors in subsidieregelingen op het gebied van schone en duurzame energie.

MIA: Met een BREEAM-NL certificaat kan je een beroep doen op de Milieu-Investeringsaftrek. EIA: Bepaalde energiebesparende componenten van uw BREEAM-NL gecertificeerde gebouw komen in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek regeling. SDE+: Investeringen in zonnepanelen rendabel maken? De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie is dan een interessante mogelijkheid. Afhankelijk van het type project vergoedt de overheid het verschil in kostprijs tussen (de relatief dure) groene en grijze energie voor een periode van 5 tot 15 jaar. Hierdoor is de terugverdientijd van uw investering in zonnepanelen aanzienlijk korter. Met een BREEAM-NL project kunt u operationele kosten reduceren Een BREEAM-NL certificaat maakt aantoonbaar dat het een duurzaam en kwalitatief hoogstaand gebouw is. Dit maakt dat u kan besparen op operationele kosten. Een meerinvestering in duurzaamheid wordt terugverdiend door een reductie van onder andere energiekosten, waterbesparing en onderhoud.

BREEAM-NL project beter voor productiviteit en gezondheid

In BREEAM-NL wordt het onderwerp ‘gezondheid’ zwaar beoordeeld. Denk daarbij aan klimaat, ventilatie, licht en vluchtorganische stoffen. BREEAM-NL gecertificeerde projecten zijn dus over het algemeen ook gezond voor mensen. De controle door de onafhankelijke Assessor en het inspectiewerk van de commissioningsmanager maken dat de maatregelen die in het programma van eisen zijn opgenomen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Met BREEAM-NL is een gebouw voorbereid op de toekomst

In de huidige markt is duurzaamheid geen feature meer. Het is noodzaak. Doordat BREEAM-NL alleen waardering geeft aan prestaties die bovenwettelijk zijn, is het zeker dat een BREEAM-NL project beter is dan in de markt gemeengoed is. Het project is daarmee voorbereid op de toekomst.

Mocht u de ambitie hebben uw project te laten voldoen aan de richtlijnen van BREEAM-NL, dan staan wij voor u klaar. Neem voor meer informatie gerust contact op met Jordy Graafland op telefoonnummer 06-51853014 of via jgraafland@vandenberggroep.nl

Zwembad Op Campus Windesheim Zwolle

Bekijk project