Hoofdafbeelding
 

BIM-management

BIM-management is een noodzakelijk onderdeel voor Bouw Informatie Management en het werken met een Bouwwerk informatie model. Bimmen is namelijk meer dan 3D-modelleren alleen. Het is een manier van samenwerken tussen alle projectpartners. Naast de ontwikkeling van BIM-modellen, ondersteunen wij - Van den Berg Bouwkundigen - in de implementatie, coördinatie en regie van BIM-projecten en helpen we organisaties hierin de volgende stap te zetten. Dit valt onder de noemer ‘BIM-management’. Gezamenlijk maken we het BIM-project tot een succes.

BIM-implementatie

Bedrijven die de overstap willen maken naar een BIM-gerichte werkmethode kunnen bouwen op ons BIM-management, ons advies en onze ondersteuning tijdens het proces. Wij leiden organisaties op, zodat alle informatie van het model juist geïnterpreteerd wordt en geprofiteerd wordt van het totale potentieel van BIM. Ook profiteren van de voordelen van BIM-management? We kijken goed naar waar de specifieke behoeftes liggen. Wat zijn de verwachtingen, doelstellingen en ambities ten aanzien van BIM? Als daar duidelijkheid over is, kan er gewerkt worden aan een implementatieplan dat hierop aansluit.

BIM-coördinatie

Tussen de ontwerp- en uitvoeringsfase kan veel ruis ontstaan. De aspectmodellen van de ene partij kunnen clashen met die van de andere partij, waardoor de uitvoering in de problemen komt. Als BIM-coördinator zijn we de verbindende factor tussen ontwerp en uitvoering. We zorgen er met BIM-management voor dat alle afzonderlijke modellen goed op elkaar zijn afgestemd en worden ingeladen tot één correct bouwkundig model, zonder clashes. Dat voorkomt re-engineering en stimuleert ketenintegratie.

BIM management voor Van der Valk Amsterdam

BIM management

BIM-regie

Door ons overzicht in het totale project zijn we direct in de gelegenheid een regievoerende rol aan te nemen. Als BIM-regisseur zijn we de procesmanager, die het project van A tot Z in goede banen leidt. Op strategisch en tactisch niveau. We stellen met ons BIM-management doelen en randvoorwaarden vast, stemmen deze af met alle betrokken partijen en bewaken op basis hiervan de voortgang van het BIM-project. In deze rol hebben we aan het roer gestaan van tal van projecten. Deze expertise geeft ons een unieke positie in de markt.

Modelcontrole

Wil je graag zeker weten of jouw BIM-model correct is? Bij Van den Berg Bouwkundigen kun je terecht voor een second opinion. We controleren het model op juistheid en kunnen je adviseren in het oplossen van mogelijke complicaties.