Hoofdafbeelding
 

BIM-Standaarden

BIM functioneert het meest optimaal als alle projectpartners vertrouwt zijn met de werkmethodiek, waar BIM onderdeel van is. Voor een effectieve samenwerking binnen BIM is het belangrijk dat de data van de ene partner kunnen worden verwerkt en (her)gebruikt door de overige partners. Daar zijn duidelijke afspraken voor nodig, die worden vastgelegd in BIM-standaarden. Van den Berg Bouwkundigen levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van deze standaarden en helpt zo de toegankelijkheid van BIM te vergroten.

BIM-basis ILS

Wij zijn aangesloten bij BIM-basis ILS (Informatieleveringsspecificatie). Een initiatief dat streeft naar een correcte, eenduidige en gestructureerde uitwisseling van bouwinformatie tussen projectpartners, op basis van collectieve afspraken over informatielevering. Hoe meer partijen werken volgens deze collectieve afspraken, hoe minder tijd noodzakelijk is voor het maken van basisafspraken bij een nieuw project. Met onze deelname aan de commissie dragen wij actief bij aan de verdere ontwikkeling van BIM-basis ILS en het creëren van draagvlak in de bouwsector.

Open-BIM

Het uitgangspunt van BIM-basis ILS is dat wordt samengewerkt op basis van open BIM-standaarden. Bij Van den Berg Bouwkundigen zetten we sterk in op het gebruik van deze standaarden. Ze zorgen voor een laagdrempelige, vrije beschikbaarheid van informatie van het BIM-model voor alle partners in de keten. Ook als gewerkt wordt met verschillende softwareprogramma’s. Dat bevordert efficiënte en integrale samenwerking en minimaliseert de afhankelijkheid van softwareleveranciers.

Dutch Revit Standards

Mooi voorbeeld van een open standaard is de Dutch Revit Standard (DRS). Een initiatief van de Nederlandse Revit Gebruikersgroep (RevitGG) om het gebruik van Revit te verbeteren. Dit met behulp van een open standaard voor Revit-gebruikers, die zorgt voor een uniforme werkmethodiek, waar alle ketenpartners die werken met Revit op aansluiten. Dat maakt het eenvoudiger samen te werken met alle verschillende ketenpartners. Van den Berg Bouwkundigen is lid van de Revit Standard Foundation en beslist mee in de verdere ontwikkeling van deze standaard.