Hoofdafbeelding
 

Energiezuinigheid

Duurzaamheid speelt binnen de bouwsector een cruciale rol. Er ligt een grote uitdaging om een geringere impact op het milieu te hebben. Vermindering van primaire grondstoffen, energie, afval en vervuilende uitstoot zijn de voornaamste uitdagingen. Er is een grote vraag naar energiezuinige gebouwen. Blijkt ook uit het toenemende aantal meetinstrumenten, normen en richtlijnen, waarmee gebouwen worden getoetst aan duurzaamheid. Bouwkundig adviesbureau Van den Berg Bouwkundigen adviseert opdrachtgevers en aannemers in welke maatregelen nodig zijn om in aanmerking te komen voor de gewenste keurmerken en te voldoen aan de geldende normeringen. Liever gaan wij daarin nog een stuk verder dan de norm.

BREEAM, GPR & MPG

Het begrip duurzaamheid kent meerdere definities. Hoe kijken wij naar duurzaamheid? Is een gebouw met een lage milieubelasting duurzaam? Of een gebouw dat lang mee gaat? Of juist de balans hiertussen? Of vinden wij een gebouw dat energie opwekt duurzaam? Of vinden wij een gebouw dat toegevoegde waarde heeft voor zijn omgeving duurzaam? In Nederland zijn BREEAM, GPR en MPG belangrijke, landelijk erkende duurzaamheidscertificeringen voor de beoordeling van duurzaamheid binnen de bouw. Iedere certificeringsmethode beoordeelt gebouwen op verschillende categorieën, zoals energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. In BREEAM en GPR wordt verder gekeken dan alleen naar het gebouw.

Door onze ruime ervaring met deze certificeringsmethoden weten wij welke duurzaamheidseisen gekoppeld worden. Aan de hand van de berekeningen wordt voor elke categorie een score bepaald. Hoe hoger de score, hoe waardevoller het toegekende certificaat. Op het moment dat wij een te lage score toetsen, zijn wij in staat jou de juiste adviezen te geven welke maatregelen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gestelde eisen van het gewenste keurmerk. Hierin beslissen wij niet, maar spelen we wel graag een adviserende rol.

Circulariteit

Vanuit duurzaamheid is circulariteit een essentieel onderwerp voor de bouw. Circulariteit maken wij inzichtelijk aan de hand van meerdere meetprogramma’s. Op basis van de uitkomsten brengen wij adviezen uit over welke materialen en hun toepassingen de circulariteit naar het gewenste niveau tillen. BIM speelt hierin een belangrijk rol. Door de materialen, inclusief alle specificaties vast te leggen in BIM, is na de gebruiksfase van een gebouw direct duidelijk welke materialen deze kan leveren voor de ontwikkeling van nieuwe gebouwen.

Energiezuinige nieuwbouw | BENG

Voor alle nieuwbouw geldt dat aanvragen voor een omgevingsvergunning sinds 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). In Nederland leggen we de energieprestatie vast aan de hand van de BENG-indicatoren. Van den Berg Bouwkundigen beschikt over de expertise om energieprestaties van nieuwbouwwoningen te berekenen. Meer informatie hierover vindt u hier.