Hoofdafbeelding
 

Bouwmanagement

Een bouwproject is complex. Om een project tot een succes te maken, binnen het gestelde budget en tijdspad, is onafhankelijk toezicht op de bouwplaats een absolute must. Bouwkundig adviesbureau Van den Berg Bouwkundigen ontzorgt hierin. Onze kennis en ervaring op het gebied van bouwkunde stelt ons in staat de kwaliteit van het bouwproject te borgen, door te zorgen voor een vlekkeloze uitvoering. Als toezichthouder op de bouwplaats én als directievoerder in de bouwkeet.

Bouwtoezicht

De kwaliteit van de uitvoering staat of valt met de kwaliteit van het toezicht. Als toezichthouder garanderen we een soepel verlopend bouwproces. Het is onze taak ervoor te zorgen dat de bouwende partijen het werk uitvoeren conform de op voorhand gemaakte plannen. In overleg met de aannemer en/of opdrachtgever toetsen we het uitgevoerde werk aan de eisen die er in de engineering van het gebouw gesteld zijn. Zo controleren we of het werk wordt uitgevoerd conform de tekeningen en het bestek, voeren we eventuele controles uit op het tekenwerk en keuren we de materialen en bouwproducten. Afwijkingen worden door ons snel geconstateerd en gerapporteerd, zodat er tijdig op ingespeeld kan worden en we waken voor meerwerk en faalkosten.

Directievoering

In de rol van directievoerder zijn wij de vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de opdrachtgever in de bouwkeet. Daarmee zijn wij, namens hem, het eerste aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Bovendien ontzorgen we de opdrachtgever in het overzien en coördineren van het bouwproces op procesmatig en financieel gebied. Zo bewaken wij de planning, zijn we proactief betrokkenen bij het bouwkostenmanagement en organiseren we de informatievoorziening voor de bouwpartners, zodat iedereen tijdig aan de slag kan en de planning niet in gevaar komt.