Hoofdafbeelding
 

Contractmanagement

Omvangrijke bouwprojecten worden gekenmerkt door complexe contractvormen. Een passende contractvorm is echter nog geen garantie voor succes. Goed contractmanagement is noodzakelijk om de naleving van prestaties en betalingen te borgen gedurende de contractperiode. Van den Berg Bouwkundigen adviseert in de inrichting van het contractmanagement of neemt het complete contractmanagement uit handen op basis van systeemgerichte contractbeheersing vanuit het Bouw Informatie Model (BIM).

Geïntegreerde contracten

Geïntegreerde contracten, vaak gebaseerd op de UAV-GC, komen steeds vaker voor. Ze zijn van belang voor het beheersen van de toegenomen complexiteit in de bouw. Met name door het integreren van bouwfasen in het contract zoals in een Design & Build contract, waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp als de constructie van het gebouw. Bij een DBFMO-contract (Design, Build, Finance, Maintain & Operate) vallen ook de financiering en het onderhoud onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

Bij de samenstelling van geïntegreerde contractvormen ondersteunen wij opdrachtgevers in het vertalen van hun wensen naar de vraagspecificatie. Hiermee maken wij voor de uitvoerende partijen duidelijk aan welke eisen het te bouwen object moet voldoen. Met behulp van validatie- en verificatiechecks toetsen we het te bouwen object aan de beoogde kwaliteit én het beoogde doel, waarmee faalkosten worden gereduceerd. Voor de uitvoering van deze validatie- en verificatiechecks wordt gebruik gemaakt van Relatics. Eisen uit de vraagspecificatie worden gespiegeld aan de prestatie-eisen die in de data in de modellen zijn opgenomen.

Systeemgerichte contractbeheersing

Door de toename van geïntegreerde contractvormen, is ook de afstand tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens de ontwerp- en bouwfase vergroot. Met systeemgerichte contractbeheersing helpen we die afstand te overbruggen. Door middel van systems engineering wordt het totale project opgedeeld in kleinere, beheersbare onderdelen – specifieke ruimtes van een gebouw – en de daaraan gekoppelde eisen. Zo ontstaat er meer grip op specifieke werkzaamheden en de kwaliteit ervan.